Marketing és Turizmus Intézet

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJ KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATHOZ

2016.02.15 15:46

A Tempus Közalapítvány a Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program (EFOP-3.4.2-VEKOP/15) projekt keretében ösztöndíjpályázatot hirdet 2016. június 1. és 2017. szeptember 30. között megvalósítható külföldi szakmai gyakorlat támogatására felsőoktatási hallgatók számára. 

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban, vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat. Jelen felhívás keretében nem pályázható a Stipendium Hungaricum programban részt vevő országba és területre történő kiutazás, erre vonatkozóan külön felhívás fog megjelenni. A külföldi szakmai gyakorlat minimális időtartama 2 hónap (60 nap) az utazási napokon kívül, legfeljebb pedig 5 hónap lehet a tanéven belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig tarthat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

A szakmai gyakorlat helyszíne

A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

  • Az Európai Unió intézményei és ügynökségei (http://ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
  • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett);
  • A küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

  • alapképzés esetében legalább 2 lezárt félévvel rendelkezik (mester- és doktori szinten legalább 1 lezárt félév az előfeltétel)
  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • a fogadó intézmény/vállalkozás munkanyelvéből/munkanyelveiből megfelelő (legalább B2 szintű, komplex) nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó fél ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
  • Erasmus+ programországba tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatát;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 186 000 – 277 200 Ft ösztöndíjban részesül. A támogatás összege időtartam-arányosan kerül meghatározásra (félhavi kerekítés elvével). Az ösztöndíjas időszak időtartamába európai országok esetén 1+1 napot, míg Európán kívüli országokba 2+2 napot számítunk be az utazási napokra. (Az ösztöndíj utalása két részletben történik, a támogatási szerződés aláírását követően az ösztöndíj 90%-át utaljuk, a fennmaradó 10%-ot pedig hazaérkezés és a mobilitás lezárását követően.)

További információ és jelentkezés: http://tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz

[Vissza]

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...