Marketing és Turizmus Intézet

OTKA támogatást nyert az Intézet társadalmi marketing témában

2010.02.01 15:27

 

A kutatás célja - a nemzetközi elméleti iskolák, szakirodalmak, módszertani tapasztalatok feldolgozására, a magyar lakosság a különböző társadalmi problémákkal, tématerületekkel kapcsolatos magatartásának, attitűdjeinek, értékprofiljának, a társadalmi marketing megközelítéséhez, eszközeihez való viszonyának empirikus vizsgálatára, valamint a társadalmi marketing jelenlegi hazai gyakorlatának értékelésére épülően - a társadalmi marketing átfogó elméleti-módszertani hatás-modelljének kidolgozása, s az alkalmazásterületi sajátosságok kereteinek a felvázolása. A végzendő kutatásunk kiinduló hipotézisei:

  1. Hiányos és nem egyértelműen definiált a társadalmi marketing értelmezése, nincs általános, elfogadott szintézis az eltérő megközelítések között.
  2. A lakosság alapvető attitűdjei, a társadalmi problémák kezelése kapcsán kialakult értékrendjének, magatartásának reális ismerete elengedhetetlen meghatározója a sikeres társadalmi marketing módszertan kialakításának.
  3. A marketing tudományos paradigmái, elméleti iskoláinak felhasználásával kialakítható társadalmi marketing elméleti-módszertani kerete, hatás-modellje, feltárhatóak alkalmazási sajátosságai. 
  4. A társadalmi marketing jelenlegi hazai stratégiai és operatív gyakorlata - egyes problématerületeken, s intézményi szinteken - igen differenciált eredményességű, gyakorta ötlet- és kampányszerűen működik, hiányzik a felelős szereplők integrált tevékenységének összekapcsolása, módszertani megalapozottsága.

A kutatás várható eredménye a feltáró jellege mellett, a közösségi és szervezeti szintű alkalmazás-módszertani válaszok sajátosságainak, a társadalmi marketing rendszerének elméleti, modellszerű megalapozása.

PI

[Vissza]

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...