Marketing és Turizmus Intézet

Marketing és Turizmus Intézet - Mesterképzés

MARKETING MESTERKÉPZÉS

 

A szakmai-piaci sikeresség stratégiái, nemcsak marketingeseknek!


Bármilyen alapdiplomája is legyen, olyan
- szemléletmódot,
- elméleti-gyakorlati ismereteket
- személyes kompetenciák, készségeket fejlesztését nyújtjuk Önnek,
amelyekkel hatékonyabban, sikeresebben hasznosíthatja , s kiegészítheti szakmai tudását, vagy akár új, perspektivikus irányba fordíthatja pályáját!
Mindezt az Intézetünk 25 éves tapasztalatai, számtalan vállalkozással, intézménnyel, szervezettel való kiváló együttműködésünk, a szakmai ismertségünk, elismertségünk, a sikeres kutatási-, tanácsadási projektjeink sora, valamint a fiatalos oktatógárdánk garantálja Önnek.
Vezérelveink:
hatékonyság, gyakorlatiasság, kreativitás, innováció, digitalizáció, kooperáció, stratégiai szemlélet


Mindenki jelentkezhet, mindenki tudja hasznosítani ezt a képzést!


BSc diplomával rendelkezők a kereskedelem és marketing területén,


ha vezetői, stratégiai irányítói feladatokra akarnak felkészülni

más gazdaságtudományi területen BSc diplomával rendelkezők,


ha korszerű piaci, marketingszemléletet, versenyelőnyt szeretnének saját szakmájuk művelésében

mérnöki, pedagógiai, bölcsész, egészségügyi, jogi diplomával rendelkezők,


ha új szakmai és egyéni készségeket, s ezáltal versenyelőnyt szeretnének saját szakmájuk művelésében, annak kiegészítésében, megújításában.


kép


Mire készít fel ez a képzés?
A cél olyan szakemberek képzése, akik – kutatási-elemzői és tervezői tudás, a kreatív, a digitális technikák használatának ismerete, a személyes kommunikációs készségek birtokában - különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben végeznek, irányítanak piacra irányuló tevékenységeket. A megszerzett elméleti-gyakorlati ismereteik, kompetenciák birtokában képesek

 • marketingstratégia kialakítására, 
 • a tág értelemben vett marketing-, piaci tevékenységek menedzselésére, 
 • különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, 
 • speciális marketingszolgáltatások, piackutató, kommunikációs-média ügynökségek, tanácsadó cégek vezetésére, 
 • a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, 
 • feladatok végrehajtásának koordinálására, eredményeinek mérésére, 
 • kapcsolat tartásra és hatékony, sikeres együtt működésre marketinges, értékesítő vagy kommunikációval foglalkozó egyénekkel és szervezetekkel vállalaton belül és kívül egyaránt

Azaz itt „fogantatnak” az értékesítési, beszerzési, kereskedelmi, logisztikai, ügyfélkapcsolati vezetők, üzletkötők, külkereskedők, reklámszakemberek, kommunikációs és PR vezetők, marketing- és piackutatók, város- és településmarketing menedzserek, kulturális és civil szervezetek – piaci munkában járatos - marketing szakértői, vezetői és sok más izgalmas szakmaterület művelői…
Sőt, mi több,
A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat doktori (Ph.D.) képzés keretein belül folytassák!

 

kép


A mesterképzésben való felvétel feltételei:
A gazdaságtudományi terület üzleti képzési ág szakjairól érkezőknek nincs további feltétel, a tanulmányi és felvételi eredmények alapján kerülnek besorolásra.
Minden más képzési területről, képzési ágról érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditet kell pótolniuk, teljesíteniük az üzleti képzési ág alaptárgyaiból az alábbi struktúrában:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit,
 • az elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit,
 • az üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit.

Idegennyelv-ismeret követelményei:
Angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.


Témakörök, tantárgyak:
A képzés törzs részében: stratégiai menedzsment, vezetői gazdaságtan, világgazdasági, statisztikai, pénzügyi, kutatás-módszertani bázisra építkezünk. A marketing szakterületei súlypontjai a marketingkutatás, a piacelemzés, az értékesítés, a nemzetközi, a business és a nonbusiness marketing mellett az integrált kommunikáció és marketingstratégia képezi. Az elmélyülést négy választható modul segíti az értékesítés-beszerzés, a kommunikáció, a vezetői döntéstámogatás és az okos városok témakörében.

 

kép

 

Hasznos alapadatok:

 

Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Mesterképzési szak megnevezése: Marketing
Képzési forma:

 • nappali (állami és költségtérítéses formában)
 • levelező (állami és költségtérítéses formában)

A képzési idő: 4 félév
Indulás: szeptember és február
A szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász, Marketing szakon (angolul: MSc in Marketing)

Szakvezető intézet: Marketing és Turizmus Intézet

Szakvezető oktató: Prof. Dr. Piskóti István
Szakreferens: Gulyásné Dr. Kerekes Rita

 

Jelentkezési határidő a felvi.hu-n:

 • november 15. a februárban induló, illetve 
 • február 15. a szeptemberben induló képzésekhez

 


Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...