Marketing és Turizmus Intézet

Kereskedelem és marketing

Szakvezető intézet:
Marketing és Turizmus Intézet

 

Szakvezető oktató:
Prof. Dr. Piskóti István, egyetemi tanár

 

Szakfelelős:
Dr. Molnár László, egyetemi docens

 

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

 

Az alapképzési szak megnevezése:

 • Kereskedelem és marketing

A képzés keretén belül induló szakirányok/specializációk:

 • Értékesítés (Sales)
 • Marketingkommunikáció

 

 

NÉZD MEG AZ ÚJ SZAKISMERTETŐNKET ->
(KATTINTS A KÉPRE)

kép


Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: közgazdász Kereskedelem és marketing alapképzési szakon Értékesítés vagy Marketingkommunikáció szakirányon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Commerce and Marketing

 

A képzési idő: 6+1 félév

 

Finanszírozási formák és kapacitás:Állami ösztöndíjas és önköltséges (180.000,- ft/félév), 5

 

Felvettek száma és ponthatárok:


  2013 2014 2015 2016 2017
Felvettek száma összesen 40 32 33 37 33
Ponthatár (önköltséges) 244 260 280 280 292
Ponthatár (állami ösztöndíjas)  449 452  449   449 449


 

 

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 tanulmányi + 30 gyakorlati kredit

 

Képzési cél:

Olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Szakmai gyakorlat:

Az alapszak képzése szerves részét kitevő szakmai gyakorlat során a hallgatóknak 30 gyakorlati kreditet kell megszerezniük.

7. szemeszteri ún. menedzser-asszisztensi gyakorlat: 6. szemeszter szakszemináriumi tárgya keretében történik a gyakorlati hely és a 4 hónapra tervezett menedzserasszisztensi feladat, fogadó céggel történő közös meghatározása. A gyakorlat folyamatos nyomon-követését, segítését és a teljesítés ellenőrzését a szakszemináriumi oktató, tutor teszi meg, s ő teszi meg javaslatát a hallgató beszámolója alapján a 30 kredit elismerésére.

 

 

Szakmatérkép:


 Végzés utáni kilátások:Mintatantervek:

Nappali tagozat

 

Az Intézetünk által kínált hallgatói programok:

 • Szakmai kirándulások, gyárlátogatások,
 • Szakmai vendégelőadók, vendégoktatók,
 • Valós esettanulmányok,
 • Tudományos Diákköri Tevékenység,
 • Versenyeken való eredményes részvételre való szakmai felkészítés,
 • Saját szervezésű Országos Városmarketing Verseny


További szakjaink:

 

 

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...