Marketing és Turizmus Intézet

Marketing

Új lehetőség a Marketing mesterszakra jelentkezőknek – Junior Marketingmenedzser Program + ingyenes marketing-audit

 
A Marketing mesterszakos képzésbe felvételt nyerő tanulók számára a Marketing Intézet „Junior Marketingmenedzser Programot” hirdet, ahol a hallgatók többféle szakmai projektbe kapcsolódhatnak be, s fakultatív nyári szakmai gyakorlaton is részt vehetnek. A program tovább javítja a „tanulni+csinálni” oktatási gyakorlatot és pénzkereseti lehetőséget is kínál az egyébként is állami ösztöndíjas, ingyenes képzéshez. A már állásban dolgozóknál a Marketing Intézet a munkaadónál egy ún. belépő, gyors marketing-audit ingyenes elvégzését vállalja, mely a képzés gyakorlatorientáltsága mellett az adott cég marketing-fejlesztését is segíti.

 

 

ÚJ SZAKISMERTETŐ <<< KATT IDE!!!Szakvezető intézet: Marketing és Turizmus Intézet

 

Szakvezető oktató: Prof. Dr. Piskóti István

Szakfelelős: Gulyásné Dr. Kerekes Rita

 

Képzési terület: gazdaságtudományok

 

Képzési ág: üzleti

 

A mesterképzési szak megnevezése: Marketing

 

A képzés keretén belül induló szakirányok:

 • Beszerzés-értékesítés specializáció
 • Non-business (társadalmi) marketing specializáció

 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász, Marketing szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Marketing

 

A képzési idő: 4 félév

 

Képzési forma: nappali (állami és költségtérítéses formában)

levelező (költségtérítéses formában)

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A gazdaságtudományi terület üzleti képzési ág szakjairól érkezőknek nincs további feltétel, a tanulmányi és felvételi eredmények alapján kerülnek besorolásra.

Minden más képzési területről, képzési ágról érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditet kell előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzési ág alaptárgyaiból az alábbi struktúrában:

 • módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 8-12 kredit,
 • az elméleti-közgazdaságtani alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) 8-12 kredit,
 • az üzleti kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) 10-14 kredit.

 

Idegennyelv-ismeret követelményei:

Angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

 

 

 

Képzési cél:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

 

 

A marketing szak nyitott, ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során, vezetőként a marketing, az értékesítés, a kommunikációs tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

 • a marketing területén főiskolai, bachelor diplomát szerzetteknek, e téren dolgozóknak a szakmai elmélyülés, a vezetői, stratégiai irányítói feladatokra való felkészüléshez,
 • más gazdaságtudományi területen végzetteknek a korszerű marketing szemlélet, módszerek és készségek megismerése, elsajátítása érdekében,
 • a képzés a mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi, s más szakterületi diplomával rendelkezőknek új szakmai készségeket fejleszt, mely versenyelőnyt jelent saját szakmája művelésében, annak kiegészítésében, módosításában.

 

Mintatanterv - nappali tagozat

Mintatanterv - levelező tagozat

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...