Marketing és Turizmus Intézet

Idegenforgalmi szakmenedzser

Az Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés végzős hallgatói a zárodolgozat készítésével kapcsolatos tudnivalókról az alábbi letölthető dokumentumokból tájékozódhatnak:

Záródolgozat szabályzat:
fsz_zarodolgozat_szabalyzat.doc

Zárodolgozat ütemterv:
fsz_zarodolgozat_utemterv.doc

Záródolgozat témakörök:
fsz_zarodolgozat_szabalyzat.doc

 

 

Szakképzésért felelős intézet: Marketing Intézet 

Szakvezető oktató: Dr. Piskóti István

Szakfelelős: Marien Anita

 

A felsőfokú szakképzés megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser

 

A képzés alatt szerezhető speciális szakirány(ainak) megnevezése:

  • Falusi turizmus specializáció
  • Szabadidő programszervező specializáció

 

A képzési idő: 4 félév

 

Képzési forma:

  • nappali (állami és költségtérítéses formában)
  • levelező (költségtérítéses formában)

Felvételi követelmények: érettségi bizonyítvány, költségtérítés befizetése

 

A szakképesítés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 

A szakképesítés bemutatása:

A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagyvállalkozásoknál középvezetői és a felsővezető mellett idegenforgalmi szakreferensi és közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytat.

Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban, valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó egyéb szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet.

Az idegenforgalmi tevékenységet folytató vagy ehhez kapcsolódó vállalkozások, szervezetek keretében, ezek szakmai profiljától függően közreműködik a felsővezetés üzleti, pénzügyi, munkaszervezési, marketing döntéseit előkészítő elemzések, tervek kidolgozásában, ezek végrehajtásában. A felsővezető munkáját segítve önállóan készít elő, old meg, irányít és ellenőriz komplex feladatokat.

 

Oktatott tantárgyak:

 

Gazdasági matematika

Általános statisztikai módszerek

Statisztika az üzleti életben

Turizmus gazdaságtana

Üzleti gazdaságtan

Vállalkozási ismeretek

Közgazdaságtan

Jogi alapismeretek

Vállalat szervezése, irodaszervezés

Számítógép kezelői alapismeretek

Marketing

Ügyviteli ismeretek

Magyarország turizmusföldrajza

Viselkedéskultúra, protokoll

Készség- és személyiségfejlesztés

Munkaerőpiaci ismeretek

Pénzügyi és banki alapok

Marketing kommunikáció

Számvitel alapjai

Turizmus rendszere

Idegennyelv (angol/német)

Falusi turizmus

Szálláshelymenedzsment

Bor és gasztronómia

Turisztikai termékek fejlesztése

Turizmus marketing

Utazásszervezés

Rendezvényszervezés

Idegenvezetés

Régió- és településmarketing

Üzleti etika

 

Szakirányú továbbtanulás esetén a kredit beszámító alapképzési (BA) szakok megnevezése:

 

  • Gazdálkodás és menedzsment
  • Kereskedelem és marketing
  • Turizmus-vendéglátás
  • Nemzetközi gazdálkodási
  • Pénzügy és számvitel

 

Megjegyzés: GTK BA szakokon való továbbtanulásnál kreditbeszámítás max.: 60 kreditpont értékben.

 

Mintatanterv

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...