Marketing és Turizmus Intézet

Marketing és Turizmus Intézet - Bemutatkozás

A Marketing és Turizmus Intézet a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a marketing és alkalmazott szakterületi, valamint a turizmus kutatásával, oktatásával foglalkozó szervezete.

 

Mérföldkövek a Marketing és Turizmus Intézet történetéből

 

A nyolcvanas évek végén megindult marketingoktatás első, szervezetileg önálló egyetemi gazdája a Miskolci Egyetemen, az 1994-ben alapított Marketing Tanszék volt.

 

1995-ben az egyetemi gazdálkodási szakon elindult a Marketing szakirány, melyen több mint 1000 hallgató végzett.

 

1995-ben Miskolcon mi rendeztük a Marketing Oktatók Klubjának 1. Országos Konferenciáját "Marketing a felsőoktatásban - tények, trendek" címmel.

 

A tanszék 1996-tól tíz éven keresztül társszervezője volt a keszthelyi Magyar Marketing Műhely Konferenciának, mely jelentős mértékben segítette a tudományos, szakmai, gyakorlati kapcsolataink bővülését, a marketingoktatók és gyakorlati szakemberek együttműködését.

 

1996-tól kerül rendszeresen megrendezésre a decemberi regionális Miskolci Marketing Szimpózium, mely az adott év aktualitásait, kutatási eredményeit mutatja be. Két éve MEGY-konferenciaként, a Marketingelmélet és Gyakorlat Találkozója néven rendezzük meg.

 

2000-ben jött létre a Marketing Intézet, s azon belül két, a Marketingstratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék, valamint a Nemzetközi Marketing Intézeti Tanszék jött létre. 2009-ben létesült a Turizmus Intézeti Tanszék.

 

Az új képzési struktúránk első eleme a 2006. szeptemberében elindult a Kereskedelem és Marketing Szak, s a korábbi továbbképzési szakok hagyományaira épülően 2009 szeptemberében megkezdődött a Turizmus és vendéglátás szakon az oktatásunk.

 

2008-tól kezdtük a Marketing mester szakos képzést, majd négy éve csatlakoztunk két szakkal a felsőoktatási szakképzést folytató szervezetekhez.

 

A „Vállalkozáselmélet és gyakorlat” Doktori Iskolában a marketingnek önálló, definiált kutatási területére veszünk fel hallgatókat, eddig 11 szereztek PhD. fokozatot nálunk. Fő kutatási tématerületeink: Businessmarketing– Innovációmarketing – Társadalmi/non-business marketing – Városmarketing – Turizmus és desztinációmarketing, mely területeken több kutatási program, pályázat keretében végeztünk vizsgálatokat.

 

2016. július 1-től Marketing és Turizmus Intézet néven dolgozunk, melyen belül a Marketingstratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék, Értékesítés és kereskedelem Intézeti Tanszék, valamint Turizmus-vendéglátás Intézeti Tanszék működik.

 

Az oktatási-kutatási kapcsolatainkat egy Integrált Partnerségi Modell kialakításával szervezzük újra.

A hallgatóink gyakorlatorientált képzését a Tanirodai Program is segíti.

 

2009-ben kezdtük el szervezni az Országos Városmarketing Versenyt, mely ma társegyetemekkel közösen lebonyolításra kerülő, egyik legnagyobb felsőoktatási verseny. 2015-ben a Magyar Marketing Szövetséggel keretében a Hinora Grouppal közösen alapítottuk a „Marketinggyémánt” Országos Városmarketing Díjat.

 

 

 kép

 

Betöltés folyamatban
Bezár

Betöltés...

Betöltés folyamatban
Kép
Bezár
Loading...